Rösta på nominerade kandidater

Möjligheten att rösta på nätet gäller endast medlemmarna i skogssektionen. Därför krävs det en medlemskontroll innan nominering. Genom att logga in med ditt organisationsnummer och medlemsnummer säkerställer vi din medlemsstatus så att du anonymt och tryggt kan välja nominerade kandidater.

Ditt medlemsnummer hittar du i erhållet e-brev eller på fakturan från Svenskt Näringsliv.


Notera!
Har du samma e-postadress till två eller flera företag får du endast ett e-brev med inloggningsuppgifter. För att utnyttja rösträtten till de andra företagen, ber vi dig logga in på varje företag med de organisations- och medlemsnummer som finns på fakturan från Svenskt Näringsliv.

För inloggning

Visa