Rösta på nominerade kandidater

För att säkerställa medlemskapet måste du logga in med organisationsnummer och medlemsnummer som du hittar på fakturan från Svenskt Näringsliv eller i utskickat mejl. Du kan sedan rösta tryggt och anonymt på din sektions nominerade kandidater. Ingen registrering sker av ditt medlemsnummer kopplat till personval.

Notera! 
Har du samma e-postadress till två eller flera företag får du endast ett e-brev med inloggningsuppgifter. För att utnyttja rösträtten till de andra företagen, ber vi dig logga in på varje företag med de organisations- och medlemsnummer som finns på fakturan från Svenskt Näringsliv.

Logga in för att rösta

Visa