Anonymt och säkert

Vid inloggning registreras ditt medlemskap och valdeltagande. Du kan sedan rösta på de nominerade kandidater som bäst företräder dina åsikter. Dina röster är en valhemlighet och du är helt anonym.

Ditt engagemang

Vi är alla med och bestämmer vilka som skall företräda dina intressen som arbetsgivare. Oavsett dag och tid på dygnet kan du enkelt rösta på de som nominerats till fullmäktige i din sektion. Passa på att utnyttja denna möjlighet!